Юнитрон 80 мкг инструкция, аналоги и состав

Юнитрон 120 мкг/0.5 мл №1 порошок лиофилизованный для раствора для инъекций

Юнитрон 80 мкг инструкция, аналоги и состав
a:2:{s:4:”TEXT”;s:81869:”

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ЮНІТРОН

(UNITRON)

Склад:

діюча речовина: peginterferon alfa-2b;

1 флакон містить пегінтерферону альфа-2b 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг або 150 мкг (кількість, що міститься в 0,5 мл відновленого розчину) відповідно;

1 двокамерна шприц-ручка (редипен) містить пегінтерферону альфа-2b 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг або 150 мкг (кількість, що міститься в 0,5 мл відновленого розчину) відповідно;

допоміжні речовини: натрію гідрофосфат безводний, натрію дигідрофосфат дигідрат, сахароза, полісорбат 80;

розчинник – вода для ін'єкцій – 0,7 мл.

 Лікарська форма. Порошок ліофілізований для розчину для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Імуностимулятори. Інтерферони. Код АТС L03A B10.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування хронічного гепатиту В та хронічного гепатиту С при відсутності декомпенсації захворювання печінки.

Гепатит С.

Дорослі хворі.

Лікування пацієнтів із хронічним гепатитом С при наявності HCV-РНК у сироватці крові, включаючи пацієнтів з компенсованим цирозом, у тому числі пацієнтів, інфікованих ВІЛ, з клінічно стабільним перебігом.

Комбіновану терапію з рибавірином застосовують:

– нелікованим пацієнтам, у тому числі пацієнтам, інфікованим ВІЛ, із клінічно стабільним перебігом;

– пацієнтам, у яких попередня комбінована терапія інтерфероном альфа (будь-яким непегільованим або пегільованим) та рибавірином або монотерапія інтерфероном альфа виявилася неефективною.

Монотерапія інтерфероном, включаючи Юнітрон, показана переважно у випадках непереносимості рибавірину або наявності протипоказань до його застосування.

Оптимальне лікування хронічного гепатиту С – комбінована терапія з рибавірином.

Діти віком від 3 років.

Юнітрон показаний у комбінації з рибавірином для лікування дітей віком від 3 років та підлітків із хронічним гепатитом С, нелікованим раніше, при відсутності декомпенсації печінки при наявності HCV-РНК. Але оскільки застосування комбінованої терапії сповільнює ріст  дитини, який не завжди відновлюється після припинення терапії, рішення щодо застосування препарату слід приймати індивідуально.

Протипоказання.

·           Гіперчутливість до діючої речовини чи до будь-якого інтерферону або до будь-якої допоміжної речовини.

·           Тяжка серцева патологія в анамнезі, включаючи нестабільні та неконтрольовані захворювання серцево-судинної системи протягом останніх 6 місяців.

·           Тяжкі виснажливі захворювання.

·           Хвороби щитовидної залози, за винятком тих, які контролюються традиційною терапією.

·           Аутоімунний гепатит або аутоімунне захворювання в анамнезі.

·           Захворювання печінки у стадії декомпенсації.

·           Епілепсія та/або захворювання центральної нервової системи.

·           Пацієнти, які мають вірусний гепатит С (ВГС)/ВІЛ з цирозом печінки ≥ 6 балів за шкалою Чайльд-П'ю.

·           Психічні розлади, тяжкі депресії, суїцидальні думки та спроби самогубства в анамнезі.

Спосіб застосування та дози.

Хронічний гепатит В

Терапію Юнітроном повинен проводити лікар з досвідом лікування хворих на гепатит В.

Юнітрон вводять підшкірно у дозі 1 або 1,5 мкг/кг маси тіла 1 раз на тиждень протягом принаймні 24 – 48 тижнів. Дозу підбирають залежно від маси тіла пацієнта (див. табл. 1) з урахуванням передбачуваної ефективності та безпеки.

Таблиця 1

Маса тіла(кг) 1 мкг/кг 1,5 мкг/кг
Доза флакона або картриджа (мкг/0,5 мл) Прийом 1 раз на тиждень (мл) Доза флакона або картриджа (мкг/0,5 мл) Прийом 1 раз на тиждень (мл)
30-35 50 0,3 50 0,5
36-45 50 0,4 80 0,4
46-56 50 0,5 80 0,5
57-72 80 0,4 100 0,5
73-88 80 0,5 120 0,5
89-106 100 0,5 150 0,5
>106** 120 0,5 150 0,5

** Для хворих з масою тіла понад 120 кг дозу необхідно вирахувати відповідно до маси тіла.

Лікування більшими дозами та тривалішим курсом може бути необхідне пацієнтам, інфікованим генотипом С або D вірусу гепатиту В, які важче піддаються лікуванню.

Хронічний гепатит С

Терапію Юнітроном повинен проводити лікар з досвідом лікування хворих на гепатит С. Дозування дорослих хворих залежить від того, чи застосовується комбінація з рибавірином чи монотерапія. При призначенні комбінованої терапії слід керуватися також інструкцією для медичного застосування Ребетолу (рибавірину).

Монотерапія. Як монотерапію Юнітрон застосовують по 0,5 або 1 мкг/кг/тиждень. Найменша доза флакона чи картриджа, що є в наявності – 50 мкг/0,5 мл; тому якщо хворому прописують 0,5 мкг/кг/тиждень або 1 мкг/кг, необхідно відрегулювати дозу за об’ємом згідно з таблицею 2.

Монотерапія препаратом Юнітрон серед хворих з ко-інфекцією ВГC/ВІЛ не вивчалася.

Таблиця 2

Маса тіла(кг) 0,5 мкг/кг 1,0 мкг/кг
Доза флакона або картриджа (мкг/0,5 мл) Прийом 1 раз на тиждень (мл) Доза флакона або картриджа (мкг/0,5 мл)

Источник: https://www.apteka24.ua/yunitron-por-liof-d-pr-r-r-d-in-120mkg-0-5ml-fl-1-r-l-0-7ml-amp-/

Юнитрон: состав, показания, дозировка, побочные эффекты

Юнитрон 80 мкг инструкция, аналоги и состав

Данный лекарственный препарат относится к иммуностимуляторам, интерферонам, является пегинтерфероном a-2а. Он представляет собой пегилированную форму интерферона a-2а, конъюгат ПЭГ (бис-монометоксиполиэтиленгликоль) с интерфероном a-2а.

Действующее вещество проявляет противовирусный и антипролиферативный эффекты, характерные для интерферона a-2а.

Лекарство имеет степень замещенности одного моля полимера одним молем протеина. При лечении гепатита С снижается содержание РНК вируса, и происходит это двухфазно.

Продолжительность первой фазы – 24-36 часов, после 1й инъекции препарата. Второй – 4-16 недель при устойчивости вирусологического ответа.

Наибольшее содержание активного компонента в крови зафиксировано через 72-96 часов после его введения.

Состав и форма выпуска

Основные активные вещества: в 1 флаконе содержится пегинтерферона альфа-2b 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг или 150 мкг (количество, содержащееся в 0,5 мл восстановленного раствора) соответственно;

В 1 двухкамерной шприц-ручке (редипен) содержится пегинтерферона альфа-2b 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг или 150 мкг (количество, содержащееся в 0,5 мл восстановленного раствора) соответственно;

Вспомогательные компоненты: натрия фосфат безводный, натрия дигидрофосфат дигидрат, сахароза, полисорбат 80; вода для инъекций.

Показания

Препарат показан для лечения хронического гепатита С с компенсированным заболеванием печени, а также хронического гепатита В HВеАg-положительного и HВеАg-негативного у взрослых пациентов с компенсированным поражением печени и признаками вирусной репликации, повышенным уровнем АЛТ и гистологически подтвержденным воспалением печени и / или фиброзом.

Противопоказания

Рассматриваемое лекарственное средство противопоказано применять в случаях, когда у пациента имеется выраженная гиперчувствительность (аллергия) к основному или к одному из вспомогательных компонентов.

Противопоказаниями к применению препарата являются:

 • аутоиммунный гепатит;

 • тяжелая печеночная недостаточность или декомпенсированный цирроз печени;

 • наличие в анамнезе тяжелой болезни сердца, в том числе нестабильной или неконтролируемой болезни сердца в течение предыдущих 6 месяцев;

 • цирроз с суммой баллов ≥6 по шкале Чайлд-Пью у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-ВГС, кроме, случаев, когда повышение данного показателя не связано с косвенной гипербилирубинемией в результате приема препаратов, таких как атазанавир и индинавир;

 • комбинированное лечение препаратом с телбивудином.

В педиатрии препарат не применяют.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данный препарат не рекомендуется применять беременным женщинам – только по строгим показаниям, определяемым лечащим врачом.

Если необходимо производить прием препарата в период грудного кормления, лактацию приостанавливают.

Способ применения и дозы

При HВеАg-позитивном и HВеАg-негативном хроническом гепатите В рекомендуемая доза препарата составляет 180 мкг 1 раз в неделю подкожно, в область передней брюшной стенки или бедра, в течение 48 недель.

При монотерапии или комбинированной терапии с рибавирином рекомендуемая доза препарата составляет 180 мкг 1 раз в неделю подкожно, в область передней брюшной стенки или бедра.

Передозировка

Описаны случаи передозировки препаратом при его применении в течение двух дней подряд (без соблюдения недельного интервала) и ежедневном применении в течение одной недели (суммарная доза 1260 мкг в неделю).

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится, если используется в рекомендованных дозах.

В качестве побочных реакций могут наблюдаться:

 • бронхит, инфекции верхних дыхательных путей, кандидоз полости рта, простой герпес, грибковые, вирусные и бактериальные инфекции; иногда – пневмония, инфекции кожи; редко – эндокардит, наружный отит;

 • тромбоцитопения, анемия, лимфаденопатия, панцитопения, апластическая анемия;

 • саркоидоз, тиреоидит;

 • гипотиреоз, гипертиреоз;

 • анорексия;

 • головная боль, головокружение.

Условия и сроки хранения

Срок годности – до 3 лет от даты производства, указанной на упаковке. Не следует превышать сроки хранения.

Температура хранения должна быть от 2 °С до 8 °С. Температурные отклонения могут изменить свойства препарата, поэтому его следует хранить всегда в оригинальной упаковке.

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/lekarstva/yunitron.htm

Амбулатория.Ру
Добавить комментарий